Strona główna | Zarząd | Publikacje | Wydarzenia | Spotkania | Historia | Linki

menu

Aktualności
Działalność
Studencka Sesja Naukowa
Wydarzenia
Spotkania
Kontakt
  English version

motor sport
KNM Motor Sport

reklama

partnerzy


regulamin
regulamin KNM

ankieta członkowska
ankieta członkowska KNM

webmaster
Wiktor Durski

Wyslij maila
Paweł Ruskowski

Wyslij maila

Historia

    Nasze Koło rozpoczęło oficjalnie działanie z dniem 20 czerwca 2000r., kiedy to zostało zatwierdzone przez J.M Rektora i wpisane do Rejestru Organizacji Studenckich - Kół Naukowych (Poz. nr 17).

    W ramach Koła prowadzimy działalność w sekcjach:

 • Sekcja TRANSPORTU I LOGISTYKI
 • Sekcja ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW TECHNICZNYCH METODAMI KOMPUTEROWYMI
 • Sekcja EKSPLOATACJI MASZYN I POJAZDÓW


 •     Od samego początku Koło Mechaników organizuje raz w roku STUDENCKĄ SESJĘ NAUKOWĄ dla studentów i doktorantów, których to projekty i najlepsze rozwiązania drukowane są w Zeszytach Naukowych PP Wydziału Maszyn Roboczych i Transportu

      Funkcję koordynatora i opiekuna Koła pełni pan dr hab. inż. Stanisław Nosal prof. nadzw. PP

      Opiekę merytoryczną zapewniają nam pracownicy naukowi będący specjalistami w poszczególnych dziedzinach. Praca w Kole umożliwia nam pogłębianie i poszerzanie swoich zainteresowań, zaznajomienie się z badaniami naukowymi prowadzonymi na Wydziale oraz czynny w nich udział.


  W 2004 roku wprowadziliśmy pilotażowe sekcje:
 • ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
 • DIAGNOSTYKA

  W lutym 2006 roku zapoczątkowaliśmy nową grupę KNM Motor Sport zajmującą się budową i obsługą hamowni podwoziowej oraz opracowaniem, przerabianiem i budową pojazdów sportowych.