Strona główna | Zarząd | Publikacje | Wydarzenia | Spotkania | Historia | Linki

menu

Aktualności
Działalność
Studencka Sesja Naukowa
Wydarzenia
Spotkania
Kontakt
  English version

motor sport
KNM Motor Sport

reklama

partnerzy

regulamin
regulamin KNM

ankieta członkowska
ankieta członkowska KNM

ważne miejsca

Politechnika Poznańska

Wydział Maszyn Roboczych i Transportu

Biuro Praktyk i Karier

webmaster
Wiktor Durski

Wyslij maila
Paweł Ruskowski

Wyslij maila
Publikacje

Publikacje członków Koła Naukowego Mechaników Wydziału Maszyn Roboczych Transportu Politechniki Poznańskiej


Lp.

Imię i nazwisko

autora (-ów)

Tytuł artykułu

Miejsce opublikowania

Opiekun naukowy

1.

Witold Stankiewicz

Robert Roszak

Tworzenie modeli CAD na podstawie danych uzyskanych z badań tkanek metodą magnetycznego rezonansu jądrowego

ZNPP, MRiT 2001, nr 53

s. 47-52

Dr hab. inż.

M. Morzyński, prof.PP

2.

Michał Rychlik

Sposoby  pozyskiwania i przetwarzania geometrii złożonych obiektów 3D

ZNPP, MRiT 2001, nr 53

s.53-58

Dr hab. inż.

M. Morzyński, prof.PP

3.

Aleksandra Langner

Analiza przyczyn uszkodzeń pomp wirowych stosowanych w przemyśle fermentacyjnym

ZNPP, MRiT 2001, nr 53

s.59-64

Dr hab. inż.

S. Nosal, prof.PP

4.

Grzegorz Bartkowiak

Badania awaryjności linii rozlewniczych w przemyśle piwowarskim

ZNPP, MRiT 2001, nr 53

s.65-70

Dr hab. inż.

S. Nosal, prof.PP

5.

Sławomir Kwaśny

Badanie docierania węzła ślizgowego modelującego skojarzenie tuleja cylindrowa-pierścień tłokowy

ZNPP, MRiT 2001, nr  53

s.77-84

Dr hab. inż.

S. Nosal, prof.PP,

Mgr inż.

J. Grześkowiak

6.

Roman Czechyra

Ocena stanu przekładni zębatej na stanowisku badawczym na podstawie sygnału wibroakustycznego

ZNPP, MRiT 2001, nr 53

s.85-90

Dr hab. inż.

F. Tomaszewski, prof.PP

7.

Dariusz Kozłowski

Badanie odporności na zacierania modelowego węzła żeliwnego

ZNPP, MRiT 2001, nr  53

s.91-96

Dr hab. inż.

S. Nosal, prof.PP ,

Mgr inż.

J. Grześkowiak

8.

Wojciech Miechowicz

Marcin Kiciński

Zastosowanie metodyki wielokryterialnego wspomagania decyzji do oceny wariantów dojazdów mieszkańców powiatu poznańskiego do Poznania

ZNPP, MRiT 2001, nr  53

s.103-110

Dr inż. J. Żak,

Prof. dr hab. inż.

L. Berkowski

9.

Wojciech Miechowicz

Analiza celowości zintegrowania komunikacji kolejowej i tramwajowej na obszarze aglomeracji poznańskiej

ZNPP, MRiT 2001, nr  53

s.111-116

Dr inż. J. Żak,

Dr hab. inż.

J. Kwaśnikowski

10.

Adrian Gil

Ocena skuteczności działania elementów bezpieczeństwa biernego samochodów osobowych na podstawie wyników badań zderzeniowych

ZNPP, MRiT 2001, nr  53

s.116-124

Dr inż.

A. Kadziński

11.

Tomasz Guźniczak

Niezależny moduł doładowania sprężarką mechaniczną

ZNPP, MRiT 2001, nr  53

s.125-131

Dr inż.

K. Wisłocki

12.

Michał Rychlik

 

Koncepcja zautomatyzowanego skanera 3D

ZNPP, MRiT 2002, nr  55

s.143-148

Dr hab. inż.

M. Morzyński, prof.PP

13.

Piotr Posadzy

 

Metody wymiany danych środowiska obliczeniowego w zagadnieniach aeroelastyki

ZNPP, MRiT 2002, nr  55

s.149-154

Dr hab. inż.

M. Morzyński, prof.PP

14.

Witold Stankiewicz

Robert Roszak

Budowa i konfiguracja klastra typu BEOWULF

ZNPP, MRiT 2002, nr  55

s.155-160

Dr hab. inż.

M. Morzyński, prof.PP

15.

Mariusz Winiecki

 

Mechatroniczne wspomaganie sterowania mioelektrycznego protezą kończyny górnej

ZNPP, MRiT 2002, nr  55

s.161-166

Dr hab. inż.

M.Gawrysiak,

prof. PB

16.

Konrad Waluś

 

Problematyka transportu taśmy

w procesie technologicznym

ZNPP, MRiT 2002, nr  55

s.167-172

Dr inż.

J. Płotkowiak

17.

Marcin Jarzyna

 

Analiza przyczyn uszkodzeń

układów zasilania silników ZS

ZNPP, MRiT 2002, nr  55

s.173-182

Dr hab. inż.

S. Nosal, prof.PP

18.

Adam Michalak

 

Koordynacja wymiarowa

w łańcuchach dostaw

ZNPP, MRiT 2002, nr  55

s.189-194

Dr inż.

P. Górski

19.

Wojciech Miechowicz

 

Ocena zasadności budowy sieci linii autobusów dowożących w korytarzu transportowym Poznań – Murowana Goślina

ZNPP, MRiT 2002, nr  55

s.195-200

 

Dr inż.

J. Żak

20.

Sławomir Tomaszewski

Paweł Gładysz

Wpływ uwzględnienia charakterystyki amortyzatora na parametry ruchu modelu pojazdu samochodowego

ZNPP, MRiT 2002, nr  55

s. 201-208

 

Mgr inż.

G. Ślaski

21.

Marcin Hajdul,

Rafał Jeleń

Technologie przewozu materiałów niebezpiecznych

ZNPP, MRiT 2004, nr  58

s. 55-60

Dr inż. P. Górski,

Dr hab. inż.

J. Kwaśnikowski, prof.PP

22.

Marcin Jakuszko

 

Stanowisko do diagnozowania tłokowej sprężarki powietrza stosowanej w pojazdach szynowych

ZNPP, MRiT 2004, nr  58

s. 61-66

Dr hab inż.

F. Tomaszewski,

prof. PP

23.

Jacek Grzesik,

Aleksandra Langner

 

Badania niezawodności pomp wirowych, stosowanych w liniach rozlewniczych piwa, przy wykorzystaniu systemu komputerowego MAXIMO

ZNPP, MRiT 2004, nr  58

s. 49-54

Dr hab. inż.

S. Nosal,

prof.PP

24.

Leszek Wesołowski

 

Koncentracja  cząstek stałych w silniku o zapłonie samoczynnym

ZNPP, MRiT 2004, nr  58

s.103-108

Prof. dr hab. inż.

Jerzy Merkisz

 

 

25.

Witold Stankiewicz

 

Zastosowanie algorytmów numerycznych do rozwiązywania zjawisk konwekcyjno-dyfuzyjnych

 

ZNPP, MRiT 2004, nr  58

s.85-90

Dr hab. inż.

M. Morzyński,

prof. PP

26.

Robert Roszak

 

Koncepcja i konstrukcja urządzenia do wykonywania modeli stereolitograficznych

ZNPP, MRiT 2004, nr  58

s.79-84

Dr hab. inż.

M. Morzyński,

prof. PP

27.

Piotr Posadzy

 

Sprzężenie przepływowo-strukturalne w układach o wielkiej liczbie stopni swobody

ZNPP, MRiT 2004, nr  58

s.73-78

Dr hab. inż.

M. Morzyński,

prof. PP

28.

Witold Stankiewicz,

Piotr Posadzy,

Grzegorz Osewski,

Mariusz Markiewicz

Efektywność obliczeń równoległych na klastrze komputerów klasy PC

ZNPP, MRiT 2004, nr  58

s.91-96

Dr hab. inż.

M. Morzyński,

prof. PP

29.

Konrad J. Waluś

 

Problematyka wyznaczania parametrów ruchu obiektu na podstawie jego przyspieszenia

ZNPP, MRiT 2004, nr  58

s.97-102

Prof. dr hab. inż.

M. Dudziak

30.

Mariusz Markiewicz Grzegorz Osewski Piotr Posadzy

Witold Stankiewicz

Analiza stanu obciążenia kości

i sposoby modelowania go metodą elementów skończonych

ZNPP, MRiT 2004, nr  58

s.67-72

Dr hab. inż.

M. Morzyński, prof.PP

31.

Mariusz Winiecki

Tomasz Czapski

 

Właściwości mechatroniczne

i elektroakustyczne kości.

Cz. 1 Właściwości mechatroniczne tkanki kostnej

ZNPP, MRiT 2004, nr  58

s.109-115

Prof. dr hab. inż.

J. Mielniczuk,

Dr hab. inż.,

lek. med.

R. Uklejewski, prof. AB

32.

Mariusz Winiecki

Tomasz Czapski

 

Właściwości mechatroniczne

i elektroakustyczne kości.

Cz. 2. Właściwości elektroakustyczne kości długich

ZNPP, MRiT 2004, nr  59

s.115-122

Prof. dr hab. inż.

J. Mielniczuk,

Dr hab. inż.,

lek. med.

R. Uklejewski, prof. AB

34.

Magdalena Kruszczak,

 

Modyfikacja warstwy wierzchniej stopów tytanu i aluminium obróbką laserową

ZNPP, MRiT 2005, nr  59

s. 69-74

Dr inż.

J. Borowski

35.

Przemysław Grobelny

 

Wpływ systemu sterowania na efektywność energetyczną instalacji chłodniczej

ZNPP, MRiT 2005, nr  59

s.131-136

Prof. dr hab. inż.

W. Zwierzycki

36.

Bartosz Firlik

 

Analiza dynamiki pojazdu szynowego z wykorzystaniem programu MATLAB

ZNPP, MRiT 2005, nr  59

s.113-120

Dr hab inż.

F. Tomaszewski,

prof. PP

 

 

37.

Bartosz Czechyra

 

Odwzorowanie procesów silnikowych w sygnale drganiowym silnika spalinowego o zapłonie samoczynnym

ZNPP, MRiT 2005, nr  59

s. 107-112

Dr hab inż.

F. Tomaszewski,

prof. PP

38.

Robert Roszak

 

Numeryczna symulacja opływu profilu skrzydła uzyskanego z modelu rzeczywistego

 

ZNPP, MRiT 2005, nr  59

s.137-143

Dr hab. inż.

M. Morzyński,

prof. PP

39.

Witold Stankiewicz

 

Algorytm deformacji trójwymiarowych siatek przepływowych

ZNPP, MRiT 2005, nr  59

s.143-148

Dr hab. inż.

M. Morzyński,

prof. PP

40.

Artur Zieliński

 

Symulacja numeryczna przepływu pomiędzy wirującymi dyskami

ZNPP, MRiT 2005, nr  59

s.149-154

Dr hab. inż.

E. Tuliszka-Sznitko, prof. PP

41.

Bartosz Czechyra

Oszacowanie częstotliwości drgań własnych ciała z uwzględnieniem podatności kontaktowej i różnych modeli jego dyskretyzacji

Mat. VI Seminarium Naukowego Studentów i Młodych Inżynierów Mechaników

Gdańsk, 5-6.12.2002

s. 29-38

42.

Paweł Gładysz

Sławomir Tomaszewski

Wpływ uwzględnienia rzeczywistej charakterystyki tłumienia amortyzatora na modelowanie drgań samochodu

Mat. VI Seminarium Naukowego Studentów i Młodych Inżynierów Mechaników

Gdańsk, 5-6.12.2002

s. 49-54

43.

Jacek Borowski

Magdalena Kruszczak

Obróbka laserowa stopu aluminium AlSi6Cu4

Mat. V International Scientific – Technical Conference for PhD Students, Poznań-Giewartowo, 2-4.06.2004, s. 98-101

W przygotowaniu do druku w ZN MRiT są referaty
z V oraz VI Studenckiej Sesji Naukowej:

Paweł Kochanowski

 

Określenie parametrów wygrzewania klocków hamulcowych w piecu przebiegowym

Dr hab. inż.

S. Nosal, prof.PP

Jarosław Sibiński

 

Analiza technik wytwarzania

wybranych maszyn piekarniczych

Dr hab. inż.

S. Nosal, prof.PP

Wojciech Sawczuk

 

Własna propozycja rozwiązań konstrukcyjnych hamulców tarczowych

dla pojazdów szynowych

Doc. dr inż.

J. Nowicki

Jakub Czajka

Ocena przemieszczenia się płomienia

w komorze spalania silnika o ZS

z wykorzystaniem metod optycznych

Dr hab. inż.

K. Wisłocki

Piotr Świątkowski

Analiza parametrów strugi wtryskiwanego paliwa w silniku CI DI przy pomocy techniki High Speed Video

Dr hab.inż.

K. Wisłocki

Jakub Kowalczyk

Ocena połączenia klejowego metodą ultradźwiękową

Dr hab. inż.

M. Jósko