Strona główna | Zarząd | Publikacje | Wydarzenia | Spotkania | Historia | Linki

menu

Aktualności
Działalność
Studencka Sesja Naukowa
Wydarzenia
Spotkania
Kontakt
  English version

motor sport
KNM Motor Sport

reklama

partnerzy


regulamin
regulamin KNM

ankieta członkowska
ankieta członkowska KNM

webmaster
Paweł Ruskowski
Wyslij maila

Zebrania

Dotychczasowe zebrania i referaty wygłoszone podczas spotkań

 • 17.03.2010
  Na spotkaniu gościliśmy pana dr hab. inż. Władysława Kozaka, który aktywnie włączał się w dyskusję. Szczegółowo omawiany był projekt "Podciśnieniowego Systemu Jezdnego", którego analizą zajął się inż. Mateusz Nowak. Zostały również wygłoszone dwa referaty:
  1. Referat "Silniki Okrętowe - od pierwszych konstrukcji do najnowszych
  rozwiązań produkowanych w HCP S.A." inż. Łukasza Rymaniaka.
  2. Referat "Zastosowanie układów recyrkulacji spalin EGR w pojazdach samochodowych" Jakuba Durczaka.
 • 17.02.2010
  Na spotkaniu została poruszona kwestia wyjazdu do Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie oraz został również wygłoszony referat przez mgr inż. Łukasza Walkiewicza: "Podciśnieniowy System Jezdny"
 • 2.12.2009
  Pierwsze spotkanie tego roku akademickiego odbyło się w miłej i przyjaznej atmosferze. Na zebranie przybyło wiele nowych twarzy z pierwszego roku - co nas bardzo ucieszyło. Poruszyliśmy tematy oraganizacyjne związane z działalnością koła jak również uświadomiliśmy młodszym kolegą jakie daje możliwości aktywna działalność w KNM.
  Mariusz Budny z IV roku Transportu wygłosił ciekawy referat na temat:
  "PRZEPISÓW RUCHU DROGOWEGO DOTYCZĄCYCH PRZEWOZU MATERIAŁÓW NIEBEZPIECZNYCH"

 • 8.12.2008
  Na spotkaniu zostały poruszone sprawy organizacyjne, oraz zostały wygłoszone referaty:
  1. Referat "PROBLEMY EKSPLOATACYJNE Z WCIĄGARKAMI IWCIĄGNIKAMI SUWNICOWYMI" Michała Berdychowskiego.
  2. Referat "AERATOR TRAWNIKOWY" Jakuba Struszczyka.
  3. Referat "MASZYNA DO ŚCIÓŁKOWANIA MIĘDZYRZEDZI TRUSKAWEK" Michała Weissa.
  4. Referat "OPTYMALNE UŁOŻENIA SZWA RURY" Marka Dobrzyńskiego.

 • 7.04.2008
  Na kwietniowym spotkaniu wybraliśmy nowy Zarząd KNM. Gościem spotkania była Pani dr inż. Marta Paczkowska, która wygłosiła referat na temat: "Zastosowanie obróbki laserowej do elementów żeliwnych".

 • 10.03.2008
  Na spotkaniu gościliśmy reprezentantów firmy SMARTTECH: Paweła Bolewickiego oraz Damiana Nowotke, którzy wygłosili Referat: "Prezentacja najnowszych osiągnięć naukowych i technicznych w dziedzinie pomiarów optycznych".Referat podsumowano pokazem możliwości skanera RevScan. W dalszej części spotkania zajeliśmy się sprawami organizacyjnymi.

 • 2.04.2007
  Pierwsze spotkanie, które odbyło się pod wodza nowego zarządu KNM. Odbyło się przedstawienie członków zarządu oraz dyskusja na temat przyszlości iem specjalnym był Jakbu Szewczyk, reprezentujący firmę Van der Vlist, który wygłosił referat na temat przewozów nienormatywnych.

 • 5.03.2007
  Pierwsze spotkanie semestru letniego w roku 2007 przyniosło wybory i zmianę Zarządu KNM. Gościem na spotkaniu był pan Marcin Fidler, doradca ds. bezpieczeństwa transportu materiałów niebezpiecznych, który wygłosił referat na temat: "Wymagania techniczne i aspekty prawne drogowego transportu materiałów niebezpiecznych"

 • 14.11.2005
  W listopadzie br. na pierwszym spotkaniu w nowym semestrze 2005/2006 gościliśmy dr hab. inż. Leszka Małdzińskieo z referatem pt.:"WSPÓŁCZESNE TRENDY W OBRÓBCE CIEPLNOCHEMICZNEJ"

 • 11.04.2005
  W kwietniu br. na naszym spotkaniu gościliśmy dr Wojciecha Leszka - przedstawiciela amerykańskiej korporacji ExxonMobil Poland Sp.z o.o., który wygłosił referat nt.:""BEZPOPIOŁOWE OLEJE SILNIKOWE W NOWEJ EUROPWJSKIEJ KLASYFIKACJI ACEA 2004"   oraz przedstawił Nam bardzo szczegółowo historię firmy wraz z pierwszymi stacjami benzynowymi w Poznaniu (k.starego zoo; mostu Rocha oraz ronda Śródka)

 • 21.03.2005
  Referat dr inż. Michała Rychlika nt.:""REKONSTRUKCJA TRÓJWYMIAROWYCH MODELI CAD NA PODSTAWIE OBRAZÓW RTG""

 • 13.12.2004
  Referaty uczestników V MLS, pt.:""URZĄDZENIA DO DEMONTAŻU OSI KORPUSU WODOMIERZA SKRZYDEŁKOWEGO" przez Urszulę Mazurkiewicz, Grzegorza Kozicę" oraz "OPRACOWANIE ZAWIASU Z UJEDNOLICONĄ SPRĘŻYNA (NIEZALEŻNIE OD MASY DRZWI)" przedstawiony przez Michała Baka, Wiktora Durskiego, Damiana Hewusza, Bartosza Kosteckiego

 • 4.11.2004
  Referat mgr inż. Tomasza Orłowskiego z firmy LUMAG Sp. z o.o. pt.:"Wytwarzanie i badanie okładzin ciernych" oraz Pawła Kochanowskiego pt."Opracowanie warunków wygrzewania klocków hamulcowych w piecu przebiegowym."

 • 17.05.2004
  Referat mgr inż. Michała Maniowskiego z Politechniki Krakowskiej pt.:"Estymacja parametrów przemieszczenia śrubowego wspornika osi koła samochodu na podstawie pomiarów urządzeniem RV3 Datron".

 • 5.04.2004
  Referaty dr inż. Ryszarda Piątkowskiego pt.:"Technika cieplna w gospodarce" oraz Magdy Kruszczak pt."Modyfikacja warstwy wierzchniej stopów tytanu i aluminium przez obróbkę laserową."

 • 8.03.2004
  Referat dr inż. Piotra Sawickiego pt. "Ocena jakości systemów transportowych z zastosowaniem teorii zbiorów przybliżonych"

 • 9.12.2003
  Referaty pana prof. dr hab. inż. Mareka Morzyńskiego"Aeroelastyka samolotu" oraz Marcina Hajdula i Rafała Jelenia pt."Technologie przewozu towarów niebezpiecznych"

 • 20.10.2003
  Referaty pana mgr inż. Jacka Mańczaka, kierownika Fabryki Silników Okrętowych H. Cegielski - Poznań S.A. "Tendencje w budowie silników okrętowych" oraz Marcina Jakuszki "Stanowisko do diagonozowania tłokowej sprężarki powietrza"

 • 25.11.2002
  Referat Pawła Gładysza oraz Sławomira Tomaszewskiego "Wpływ uwzględniania rzeczywistej charakterystyki tłumienia amortyzatora na parametry ruchu modelu pojazdu samochodowego". Dodatkowo uczestnicy III Międzynarodowej letniej szkoły rozwiązywania problemów technicznych przedstawili temat zgłoszony przez firmę AMICA WRONKI S.A. pt.:"Metody szybkiego łączenia szkła, ceramiki z elementami, profilami metalowymi"

 • 4.11.2002
  Referat dr Wojciecha Leszka "Oleje i smary syntetyczne - kierunki rozwoju"

 • 14.05.2002
  II STUDENCKA SESJA NAUKOWA

 • 22.04.2002
  Referaty prof. dr hab. inż. Franciszek Tomaszewski "Badanie odwzorowania procesu uszkodzeń silnika spalinowego w parametrach sygnału drganiowego" oraz Bartka Czechyry pt.: "Diagnostyka przekładni zębatej na stanowisku badawczym".

 • 4.03.2002
  Referaty mgr inż. Mariusza Winieckiego "Mechatroniczne podejście do projektowania systemów antropotechnicznych na przykładzie układu"człowiek-proteza"" oraz mgr inż. Konrada Walusia "Mechatronika w projektowaniu układu do technologicznego transportu taśmy"

 • 17.12.2001 Referaty dr inż. Krzysztofa Wisłockiego "Doładowanie silników spalinowych - kierunki badań" oraz Tomka Guźniczaka "Niezależny moduł doładowania sprężarką mechaniczną"

 • 11.06.2001 Referat dr inż. Jacka Żaka pt. "Logistyczne zarządzanie przedsiębiorstwem" oraz referat W. Miechowicza oraz M. Kicińskiego pt: "Zastosowanie metodyki wielokryterialnego wspomagania decyzji do oceny dojazdów mieszkańców powiatu poznańskiego."

 • 15.05.2001 I STUDENCKA SESJA NAUKOWA

 • 19.03.2001 Referat dr hab. inż. Stanisława Nosala "Przygotowywanie i wygłaszanie referatów naukowych"

 • 15.01.2001 Referat dr hab. inż. Franciszka Tomaszewskiego "Istota i możliwości diagnostyki wibroakustycznej"

 • 11.12.2000 Zebranie organizacyjne

 • 6.11.2000 Referat Jacka Wielińskiego i Michała Rychlika "Laserowe i stykowe skanowanie 3D"

 • 16.05.2000 Wizyta w Fabryce Silników Okrętowych H. Cegielski - Poznań S.A.